Anunț privind închiderea proiectului GoDrive CarBox-CUTIE NEAGRĂ ÎN CLOUD PENTRU AUTOMOBILE

GODRIVE S.R.L. cu sediul în București, Bulevard Tudor Vladimirescu nr, 22, Cladirea GREEN GATE, Birou 532, 534, 550, Sector 5, jud. București, reprezentată prin domnul Flueraș Horia Andrei în calitate de Reprezentant Legal, anunță finalizarea proiectului “GoDrive
CarBox – CUTIE NEAGRĂ ÎN CLOUD PENTRU AUTOMOBILE”, ID P_38_804, Cod MySMIS 106642, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, derulat începând cu data de 09.09.2016 în baza contractului de finanţare 100/09.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).Valoarea totală a proiectului este de 926.356 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 816.737 lei. Obiectivul principal al proiectului “GoDrive CarBox-CUTIE NEAGRĂ ÎN CLOUD PENTRU AUTOMOBILE” îl reprezintă realizarea unei platforme completată de un dispozitiv încapsulat pentru monitorizarea, evaluarea și înregistrarea în timp real în mediu de tip cloudcomputing și inspectarea prin dispozitive de tip “smart” a funcționării automobilului personal prin tehnologii de tip Internetul Lucrurilor (Internet-of-Things sau IoT). Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt: Raport al stadiului tehnologiei, Raport de proiectare arhitecturală, Rapoarte multiple ciclice ale testării rezultatelor dezvoltării experimentale, Cod sursă experimental împreună cu prototip aparat sistem încorporat, Cod sursă experimental împreună cu prototip sistem cloud, Cerere de brevet depusă, Studiu de piață, 1 Aplicație informatică configurată specializată pentru dispozitive încapsulate/încorporate, 1 Sistem programat, instalat, configurat, peste 100 de CarBox configurate, 1 Sistem testat, 1 Sistem pus în fabricație prin aplicarea metodei inovative rezultate prin proiectul de cercetare, 1 Sistem lansat pe piață.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Nume persoană contact: Mitroi Ioan;  Funcţie: Director proiect; Tel. 0742.326.003; e-mail: ioan.mitroi@godrivecarbox.com